Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Bratislava Live | Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24


Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Expedicia Cernobyl 2016
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vysivanie na textil
Označenie inzercie
Sherlock Holmes
Označenie inzercie
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Karol Voltemar  - cesta okolo sveta na bicykli
Označenie inzercie
Bratislava na fotografiách
Označenie inzercie
Videá

Aktuálne rekonštrukčné práce na bratislavskej hlavnej stanici

815

ŽSR  |MM|   Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy dnes, t.j. 12. decembra 2017 na železničnej stanici Bratislava hlavná stanica predstavil aktuálny stav rekonštrukčných prác, pre ktoré sa ŽSR rozhodli v záujme zvýšenia komfortu, bezpečnosti a dodržiavania platnej legislatívy pre pohyb aj telesne postihnutých cestujúcich.

 

,,Som veľmi rád, že Vám dnes, spolu s mojimi kolegami, po dlhých rokoch môžem dnes predstaviť  pozitívne zmeny na bratislavskej hlavnej stanici, o ktorých sa môžete presvedčiť na vlastné oči,“ uviedol na úvod generálny riaditeľ ŽSR.

Ako prvé si zástupcovia médií pozreli priestory niekdajšej, dlho zatvorenej a nevyužívanej reštaurácie v historickej časti hlavnej budovy. ,,ŽSR v uplynulých dňoch odovzdali stavenisko zmluvnej firme SP Plus s.r.o. Trnava, ktorá začala s realizáciou rekonštrukcie priestorov bývalej reštaurácie.  ,,Ukončenie prác je naplánované na jún 2018 v celkovej zmluvnej cene 825.560,- EUR bez DPH“, informoval médiá M. Erdössy. Projektantom stavby je H&W INVEST s.r.o. Bratislava.  Začína sa postupne s búracími prácami a murovacími prácami.

 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov zahŕňa tieto práce:

-          Vybudovanie novej prípojky napätia

-          Úprava rozvodov

-          Ústredné vykurovanie

-          Výmena dlažby a obkladov

-          Nátery a maľby

-          Vybudovanie informačného systému

-          Vybudovanie rozhlasového zariadenia

-          Elektrický zabezpečovací systém

-          Stolárske, klampiarske a tesárske práce

-          Výmena poškodených výplní okien a dverí

 

Rekonštrukciou nevyužívaných priestorov bývalej reštaurácie sa vytvoria priestory pre cestujúcu verejnosť, vykoná sa technická predpríprava pre prípadné dočasné umiestnenie osobných pokladní a zabezpečí sa čiastočné zväčšenie poddimenzovanej plochy odchodovej haly. Vytvorenie nových a rozšírenie existujúcich priestorov a s tým súvisiacich služieb zvýši kultúru a komfort cestujúcej verejnosti v ŽST Bratislava hlavná stanica.

Uvedená rekonštrukcia sa realizuje za plnej prevádzky hlavnej stanice, vyžiada si však uzatvorenie parkoviska pred budovou vládneho salónika, a to z dôvodov pohybu nákladných áut zhotoviteľa, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu zaparkovaných osobných áut.

 

Následne si novinári pozreli priestory služobného podchodu s batožinovými výťahmi.

ŽSR podpísali v závere júna 2017 zmluvu so spoločnosťou Metri s.r.o. Bratislava, ktorá zrekonštruuje bývalý služobný podchod určený pre prepravu batožín a vytvorí prístupy pre imobilných cestujúcich, matky s kočíkmi či cestujúcich s veľkou a ťažkou batožinou na všetky nástupištia v ŽST Bratislava hlavná stanica. Celková zmluvná  cena, ktorá je výsledkom výberového konania, predstavuje 1.468.000 € bez DPH a je hradená z vlastných zdrojov ŽSR.  Od 19. júla 2017 sa realizovali prípravné práce k tejto rekonštrukcii, časť sanácie – vyčistenie, vyznačenie prác, robila sa koordinačná projektová dokumentácia a technologický postup sanácie podchodu a výťahových šachiet a zabezpečovali sa  legislatívne ohlasovacie povoľovacie konania. ,,Dnes sú všetky tieto práce ukončené a začíname s vlastnou realizáciou, ktorá bude hotová v júli budúceho roku,“ dodal generálny riaditeľ ŽSR.

 

Železničná stanica Bratislava hlavná stanica nemá v súčasnosti zabezpečený plnohodnotný prístup cestujúcej verejnosti s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a cestujúcich s ťažkou batožinou bezbariérovo na nástupištia č. 2 až 5. V snahe byť v súlade s platnými zákonmi, normami a predpismi  pre pohyb imobilných ŽSR rekonštruujú jestvujúci služobný podchod a existujúce nákladné výťahy na nástupištiach č. 1 až 4 a vybudujú nový výťah na nástupišti č. 5.

Prístup imobilných cestujúcich bude tak zabezpečený zo staničnej haly bezbariérovým prístupom na 1. nástupište, odtiaľ výťahom do podzemia do prístupovej chodby, ktorá v úrovni pod koľajiskom zabezpečuje prístup ku výťahom vedúcim ku ostatným nástupištiam železničnej stanice. Novo navrhované výťahy budú samoobslužné, vybavené všetkými potrebnými prvkami pre pohyb a ovládanie osobami so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

ROZSAH PRÁC

A/ búracie a demontážne práce - demontáž jestvujúcich hydraulických výťahov a ich strojného zariadenia, búranie nadzemných častí výťahových veží na nástupištiach č. 2 až 4, vybúranie otvorov pre výťah na 5. nástupišti, vybúranie prebytočných priečok, dverných krídel. Vybúraná bude trasa pre nové odvodnenie výťahových šachiet, vyčistené budú všetky priestory a povrchy.

B/ nové stavebné konštrukcie – na nástupištiach budú vybudované nové presklené výťahové šachty, zámková dlažba okolo nich bude upravená úpravou pre nevidiacich cestujúcich. Do priestoru batožinového podchodu bude vstavaná samostatná konštrukcia, ktorá oddelí verejný priestor od technickej chodby, do ktorej budú preložené jestvujúce rozvody vedené rôzne po strope a stenách. Vymenené budú všetky výplne dverných otvorov, všetky priestory dostanú nové povrchové úpravy. Výťahové šachty budú mať nové funkčné odvodnenie, pribudne nová kanalizácia. Priestor prístupovej chodby i technická chodba budú umelo odvetrávané, vybavené umelým osvetlením. Výťahy budú napájané elektrinou samostatným prívodom z trafostanice, nachádzajúcej sa v areáli železničnej stanice. Pribudne kamerový systém. Pohyb imobilných cestujúcich bude usmerňovanýinformačnými tabuľami na nástupištiach i v úrovni prístupovej chodby. Piktogram s nápisom bude uvádzať smer k nástupištiam aj k východu zo stanice.

 

Parametre nových výťahov:

- výška dverí výťahovej kabíny 2 300 mm

- šírka dverí výťahovej kabíny 1 300 mm

- nosnosť výťahu 2 000 kg

- kapacita kabíny výťahu 26 osôb

- prepravná kapacita 1 výťahu 3 120 osôb / hod.

- prepravná kapacita všetkých výťahov spolu 15 600 osôb /hod.

- výťahy budú vybavené všetkými potrebnými prvkami pre pohyb a ovládanie osobami so   

   zníženou schopnosťou pohybu a orientácie v súlade s platnými normami, zákonmi

   a predpismi.

 

Po ukončení celkovej rekonštrukcie služobného (výťahového) podchodu sa tak vyrieši jeden z najväčších problémov cestujúcich na jednej z najstarších a najvyťaženejších železničných staníc na Slovensku. Výrazne sa tak zvýši kvalita, komfort a bezpečnosť pohybu cestujúcich.

 

Prednosta ŽST Pavol Országh informoval tiež o zmenách, ktoré sa v súvislosti s rekonštrukciou služobného podchodu a služobných výťahov dotknú imobilných cestujúcich. ,,Od dnešného dňa sa imobilní cestujúci po schválení cesty zo strany dopravcu musia dostaviť na železničnú stanicu najmenej 40 minút pred odchodom vlaku a určení zamestnanci ŽSR zabezpečia jeho presun k vlaku cez úrovňové služobné prechody.“ Po príchode od vlakov, pri ktorých je predpoklad, že budú obmedzovať pohyb cez úrovňový prechod na žilinskej strane, bude prístupová pomoc (presun z nástupišťa č. 2–5 na nástupište č. 1) zabezpečená až po odsune súpravy od nástupišťa, čo znamená predĺženie času presunu  o cca 15 až 20 min.

Príslušné organizácie, spolky a občianske združenia zdravotne postihnutých boli o uvedenej zmene informované. ŽSR si všetkých dotknutých na základe vyššie uvedeného dovoľujú poprosiť o trpezlivosť a pochopenie so zavedením týchto dočasných opatrení a tiež o dodržiavanie uvedených časov.

 

Médiá tiež mali možnosť vidieť na hlavnej stanici novinku, zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby. Od šiesteho decembra 2017 začali v ŽST Bratislava Hlavná stanica, Bratislava Vinohrady, Bratislava Nové Mesto a Bratislava Petržalka pôsobiť dve dvojčlenné hliadky súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá bola vybratá na základe súťaže. Už za prvých pár hodín ich pôsobenia v priestoroch týchto staníc ŽSR zaznamenali výraznú zmenu k lepšiemu. Darí sa im vykázať bezdomovcov, asociálov a neprispôsobivé osoby z priestorov ŽSR, tým sa výrazne obmedzil zápach, neporiadok, znečisťovanie stanice, ale aj neslušné správanie a obťažovanie cestujúcich i samotných zamestnancov stanice či externých firiem. ,,Bratislava je štvrtým mestom v rámci Slovenska (po Košiciach, Poprade a Žiline), kde v záujme zachovania poriadku a bezpečnosti na staniciach ŽSR, okrem spolupráce s políciou, využívajú aj služby súkromnej bezpečnostnej služby,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Zmluva je  uzatvorená na obdobie 24 mesiacov v celkovom objeme 294 000 EUR bez DPH, pričom jednotková cena na hodinu je 7,80 EUR bez DPH. Hliadky budú pôsobiť 20 hodín denne od 4.30 do 00.30 hod. Od apríla do októbra to bude jedna hliadka.

 

Nateraz poslednou novinkou, ktorú ŽSR na hlavnej stanici  zrealizovali v uplynulých dňoch, je vybudovanie  spúšťacej bezpečnostnej mreže z prvého nástupišťa do priestorov hlavnej stanice.

Mreža má zamedziť, aby v čase, kedy je železničná stanica zatvorená (v nočných hodinách od polnoci do 4. hodiny ráno, kedy sem neprichádzajú ani neodchádzajú žiadne osobné vlaky), nemohli priestory obsadiť a znečisťovať bezdomovci.

 


Fotogaléria k článku:

815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR

Zobraziť všetky fotografie
815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR

815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR

815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR
815
Autor: ŽSR

815
Autor: ŽSR

Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
›REGISTROVANÍ NICKOM‹
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Bottom panel

© bratislavalive všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na bratislavalive.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign